top of page
Image by National Cancer Institute

Leczenie chirurgiczne

Operacja oszczędzająca

Jedną z metod operacyjnych jest usunięcie zmiany nowotworowej w granicach zdrowych tkanek z zaoszczędzeniem pozostałej, zdrowej części gruczołu. Zaletą tej metody jest zachowanie własnej piersi. Jeżeli pierś jest dostatecznie duża albo guz odpowiednio mały, efekt kosmetyczny jest bardzo dobry. Udowodniono, że jeżeli nie ma przeciwskazań metoda ta jest równie bezpieczna jak mastektomia. 

241008734_524560988616878_2949662014386658136_n_edited_edited.jpg

Procedura węzła wartownika

Zawsze podczas operacji raka piersi wykonuje się jednocześnie usunięcie węzłów wartowników (węzłów chłonnych pachowych do których spływa chłonka z piersi w pierwszej kolejności) w celu zbadania czy są w nich przerzuty. Jest to konieczne w celu zaplanowania dalszego leczenia.

Kwiaty i dłoń

Jednoczasowa rekonstrukcja

Polega na jednoczasowym usunięciu i odtworzeniu piersi podczas jednego zabiegu operacyjnego. Najczęściej do odtworzenia piersi wykorzystuje się implant lub ekspander. W przypadku ekspandera konieczny jest kolejny zabieg w przyszłości wymiany na implant.

rekonstrukcja.jpeg

Mastektomia

Jest to operacja całkowitego usunięcia gruczołu piersiowego zajętej piersi. Wykonuje się ją w przypadku dużych guzów lub małych piersi - wtedy efekt kosmetyczny operacji oszczędzającej nie jest zadowalający. Jest to również operacja zalecana dla dziewczyn z mutacją, gdyż ryzyko powstania nowego raka jest podwyższona. Jest preferowaną operacją w przypadku raka zrazikowego. Mastektomia może być wykonana z lub bez jednoczasowej rekonstrukcji. 

mastektomia2.jpeg

Limfadenektomia

Jest to usunięcie węzłów dołu pachowego. Stosuje się ją, gdy w procedurze węzła wartownika zostanie znaleziony przerzut lub gdy już przed operacją piersi, w badaniach obrazowych węzły są podejrzane.

Image by Artem Everest

Rekonstrukcja odroczona

Jeżeli pierś nie została zrekontruwana podczas zabiegu mastektomii istnieje możliwość późniejszej tzw. odroczonej rekonstrukcji. Wtedy do odtworzenia piersi używa się tkanej własnych z brzucha lub pleców. 

mastektomia3.jpeg
bottom of page