top of page

RakujeMy o niepełnosprawności

Leczenie raka piersi jest na tyle obciążające że nie tylko trudno nam kontynuować pracę ale również w wyniku powikłań podczas lub po leczeniu możemy mieć kłopoty w codziennym funkcjonowaniu. Czasem nawet potrzebujemy pomocy bliskich. 

Z tego względu warto postarać się o orzeczenie o niepełnosprawności. Może to być tylko na okres leczenia a czasem na dłużej.

Co nam daje orzeczenie o niepełnosprawności

Zasiłek pielęgnacyjny

 • przysługuje wszystkim przy orzeczeniu o stopniu znacznym ale także przy stopniu umiarkowanym jeżeli choroba powstała przed 21 rokiem życia (piszę o tym bo na raka piersi chorują już 17letnie dziewczyny). WAŻNE! Jeżeli pobieramy już dodatek pielęgnacyjny z ZUS to ten z MOPS/GOPS nie przysługuje. Obecnie jest to kwota 215,84 zł

Ulgi

 • Ulgi w komunikacji miejskiej ustalane są w drodze uchwały rady miasta lub gminy. Dlatego w poszczególnych miejscowościach są różne, np. Warszawa – stopień znaczny w I i II strefie jeździ za darmo razem z opiekunem (okazując się legitymacją bądź orzeczeniem), umiarkowany stopień niepełnosprawności ma zniżkę 50%. Informacje dotyczące ulg w komunikacji danego miasta można znaleźć na stronach miasta lub zakładów komunikacyjnych.

 • ulgi w komunikacji PKP – opiekun osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 95% zniżki, dzieci do lat 24 ze znacznym stopniem niepełnosprawności na trasie na rehabilitacje/szkołę 78%, emeryci i renciści 2 przejazdy w roku mają ze zniżką 37%, osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mają zniżki w widełkach 49-37% zależnie od linii – wszelkie zniżki można sprawdzić tutaj https://www.intercity.pl/.../Ulgi-ustawowe-05-03-2015.pdf

Udogodnienia w pracy

 • skrócony czas pracy – do 7h – znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności

 • dodatkowe 10 dni urlopu, bądź 21 dni na turnusy rehabilitacyjne plus zwolnienia na czas badań bez konieczności ich odpracowania (więcej o tym urlopie w oddzielnym poście)

 • Dodatkowe 15 minut przerwy w pracy.

Karta parkingowa

 • przysługuje osobie ze znacznym stopniem niepełnosprawności (i to też nie każdemu – sprawdzamy punkt 8 w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności) przy uszkodzeniu narządu ruchu zdarzają się też karty przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wszystko zależy od zapisów w orzeczeniu.

Zniżki

 • zwolnienie z abonamentu radio-telewizyjnego (stopień znaczny)

 • ulgi na usługi telekomunikacyjne – zależne od regulaminu firmy np. https://www.orange.pl/bez_barier.phtml

 • 50% zniżka na wyrobienie paszportu (dla osób niepełnosprawnych i opiekuna)

 • w leczeniu stomatologicznym część osób z niepełnosprawnością, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, może korzystać z dodatkowych uprawnień, a dokładniej ze znieczulenia ogólnego i kompozytowych materiałów światłoutwardzalnych do wypełnień

Dofinansowanie

 • dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych (osoby z każdym orzeczeniem – pierwszeństwo mają osoby znaczne, niepracujące w wieku 16-24 lata). Osoba z niepełnosprawnością, ubiegająca się o dofinansowanie kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, powinna złożyć odpowiedni wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o dofinansowanie, kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Wniosek o dofinansowanie zawiera oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym (obowiązuje bowiem kryterium dochodowe). Kwota dofinansowania jest zależna od stopnia niepełnosprawności osoby ubiegającej się o środki. Można także ubiegać się o dofinansowanie do kosztu pobytu opiekuna osoby z niepełnosprawnością. Więcej tutaj http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/204658

 • dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, szczegóły tutaj http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/204624

 • dofinansowanie do likwidacji barier w komunikacji – to jest otwarte pole, dotyczy nie tylko podjazdów ale np. laptopów itp. http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/204631 i tu http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/204628 (ale to też wiecie nie przy zwykłym raku piersi tylko już mocnych uszkodzeniach, tj. przerzuty do kości utrudniające poruszanie czy do OUN powodujące np. zaburzenia mowy)

 • dofinansowanie „aktywny samorząd” - W ramach tego Programu można uzyskać wsparcie m.in. w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu, uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, uzyskaniu wyższego wykształcenia, zakupie sprzętu komputerowego, wózka elektrycznego o napędzie elektrycznym czy nowoczesnej protezy. Więcej tutaj: http://www.pfron.org.pl/.../1644,Pilotazowy-program...

Odliczenia

bottom of page