top of page

RakujeMy o prawie

Tutaj będziemy Was informować o waszych prawach i przywilejach związanych z chorobą.

ZUS - wszystko co warto wiedzieć

Jeżeli jesteś osobą zatrudnioną na umowę o pracę, umowę zlecenie (z dobrowolną składką chorobową) bądź prowadzisz działalność gospodarczą (ważne! odprowadzasz składkę chorobową) przysługuje Ci 182 dni e-ZLA (dawne L4) – możesz je wykorzystać albo ciągiem, albo z przerwami (jeżeli przerwy między zwolnieniami są krótsze niż 60 dni – zwolnienia są sumowane – od 01.01.2022 r. niezależnie od kodu choroby)

Stare książki
Ikona wózka inwalidzkiego

Orzeczenie o niepełnosprawności

Są 3 stopnie niepełnosprawności (od 01.01.1999 r. już nie grupy!) – lekki, umiarkowany i najwyższy znaczny.

Zasiłek pielęgnacyjny – przysługuje wszystkim przy orzeczeniu o stopniu znacznym ale także przy stopniu umiarkowanym jeżeli choroba powstała przed 21 rokiem życia (piszę o tym bo na raka piersi chorują już 17letnie dziewczyny). WAŻNE! Jeżeli pobieramy już dodatek pielęgnacyjny z ZUS to ten z MOPS/GOPS nie przysługuje. Obecnie jest to kwota 215,84 zł

Świadoma zgoda

W rozmowie z mec. Hanną Rubaszewską, portal medyczny Medexpress o tym:

 • które z praw pacjenta są najczęściej łamane

 • co to znaczy, że pacjent wydaje świadomą zgodę na leczenie

 • na co powinny zwrócić uwagę pacjentki, które decydują się na profilaktyczną mastektomię z rekonstrukcją

 • jakiego wsparcia prawnego mogą oczekiwać pacjenci, którzy zwracają się do organizacji pacjenckich

Umyte Tablica niebieski
Mówiąc pacjentowi pielęgniarka

Jakie są Nasze prawa,
prawa pacjentów?

Prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych

Prawo do informacji

Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

Prawo do tajemnicy informacji z nim związanych

Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

Prawo do dokumentacji medycznej

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

Prawo do opieki duszpasterskiej

Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Kiedy możesz usunąć zdrową pierś/piersi na NFZ

I. Kwalifikacja: 

 1. potwierdzona dwoma badaniami obecność mutacji BRCA 1 lub 2;

 2. obciążający wywiad rodzinny:

 • dwa zachorowania u krewnych I lub II stopnia na raka przed 50 rokiem życia lub

 • trzy zachorowania w dowolnym wieku łącznie z pacjentką)

   3. obciążający wywiad rodzinny:

 • rozpoznanie u krewnych I stopnia metachronicznego lub synchronicznego zachorowania na nowotwór złośliwy piersi;

 • potwierdzona obecność choroby proliferacyjnej piersi przebiegającej z atypią komórkową.

 

II. Procedura

 

 1. Do świadczenia kwalifikuje wielodyscyplinarny zespół,  w skład którego wchodzi: psycholog, lekarz specjalista z zakresu genetyki klinicznej, onkolog kliniczny, chirurg onkolog lub lekarz specjalista z zakresu chirurgii plastycznej.

 2. Zgodnie z wytycznymi ww.  zespół przeprowadza rozmowę z Pacjentką podlegającą kwalifikacji.

 3. W procesie kwalifikacji bierze się pod uwagę wykonanie rezonansu magnetycznego piersi maksymalnie 12 miesięcy przed operacją oraz wynik badania genetycznego.

portrait of beautiful brunet women.jpg
bottom of page