top of page

Radioterapia

Jest leczeniem uzupełniającym do chirurgii.

Po wycięciu guza w zależności od stopnia zaawansowania , wielkości guza i statusu węzłów chłonnych, radioterapia pozawala na zniszczenie potencjalnych komórek nowotworowych. 

Obowiązkowo stosowana po chirurgii oszczędzającej.

MRI

Jak to się odbywa?

Standardowo radioterpia odbywa się w codziennych blokach po kilka minut naświetlania z wyłączeniem weekendów. Ilość sesji zależy od wielu czynników, między innymi od sposobu operacji. Naświetla się pierś i/lub dół pachowy. Po wcześniejszym zaplanowaniu i oznaczeniu struktur poddanych naświetlaniu aparat bezboleśnie naświetla odpowiednią okolicę. Po naświtlaniu należy pielęgnować skórę zgodnie z zaleceniami lekarza radioterapeuty aby zminimalizować poparzenie skóry. Podczas naświetlania lewej piersi w wielu ośrodkach stosuje się radioterapię na wdechu. Polega ona na naświetlaniu na wstrzymanym powietrzu aby zminimalizować uszkodzenie serca. 

Czego mogę się spodziewać?

  • często odczuwa się zmęczenie po radioterapii

  • może dojść do przejściowego przebarwienia/oparzenia skóry,

  • obniżenie się parametrów krwi poprzez naświetlenie kości gdzie produkuje się szpik kostny

  • naświetlenie płuc lub serca - w chwili obecnej bardzo ograniczone ze względu na nowoczesność i precyzje technologii

Kitten śpi
bottom of page