top of page

Chemioterapia i immunoterapia

Leczenie wlewami chemioterapii jest stosowane jako leczenie przedoperacyjne żeby zmniejszyć guza (leczenie neoadjuwantowe) lub/i pooperacyjnie jako leczenie uzupełniające (aby zniszczyć komórki nowotworowe mogące prowadzić do wznowy -leczenie adjuwantowe). Chemioterapia i immunoterapia dopasowane są do konkretnych nowotworów. W raku piersi stosuje się takie schematy jak:

4AC + 12 PXL (czyli 4 czerwone i 12 białych)

To najpopularniejszy schemat leczenia raka piersi. Obejmuje on:

1.) 4 wlewy dwóch leków co 3 tyg- doxorubicyna (barwy czerwonej) + cyclofosfamid. Jest to silny zestaw leków hamujący dzielenie się komórek nowotworowych. Jednak rykoszetem dostają także nasze szybko dzielące się komórki np. szpiku kostnego, włosów oraz błon śluzowych. Stąd działania niepożądane takie jak neutropenia (zbyt mało białych krwinek odpowiedzialnych za obronę organizmu przed bakteriami), wypadanie włosów oraz zapalenie błon śluzowych jamy ustnej np. grzybicze. Dlatego podczas tej chemioterapii należy dbać o jamę ustną (płukanki np wyciągiem z szałwii). Czepek chłodzący PAXman może ograniczyć wypadanie włosów. Dbanie o higienę aby uniknąć infekcji.

2.) 12 cykli wlewu Paklitaxelu co tydzień (wymiennie stosowany jest schemat 4 x Docetaxel co 3 tyg.)

IMG_8075.HEIC
Strzykawka
Leków i strzykawek

Immunoterapia dla Her 2+ 

Skuteczność chemioterapii w przypadku raków

Her2 + (wykazujących nadekspresję antygenu dla herceptyny) zwiększa się dodając do docetaxelu (chemii białej stosowanej co 3 tyg.) herceptynę (trastuzumab) oraz perjetę (INN-pertuzumab), w zależności od zaawansowania choroby. Immunoterapia ta to bardzo skuteczne i nowoczesne leczenie zwiększające szanse na całkowitą odpowiedź patologiczną (brak komórek nowotworowych po operacji usunięcia guza). 

Chemioterapia uzupełniająca Xeloda (kapecytabina)

Stosowana najczęściej jako chemioterapia uzupełniająca jeżeli chemia przedoperacyjna nie wybiła wszystkich komórek z guza. Stosuje się ją po operacji lub po operacji i radioterapii jeżeli wskazana, głównie w przypadku raków trójujemnych. Są to tabletki. Ich głównym działaniem niepożądanym jest zespół ręka-stopa (bolesny obrzęk i zaczerwienienie stopy). Poza tym jest dość dobrze tolerowana. 

Leki na receptę
Leczenie

Inhibitory  CDK 4/6
stosuje się jako leczenie zaawansowanego raka piersi, hormonozależnego, Her2 -

Jest to grupa nowoczesnych leków (palbocyklib, rybocyklib lub abemacyklib) stosowanych często w pierwszej linii leczenia raków zaawansowanych (z przerzutami odległymi). Są bardzo skuteczne w hamowaniu progresji choroby i lepszą tolerancję niż chemioterapia. Są w formie tabletek. Działania nieporządne to zmęczenie, neutropenia, biegunka. 

Są prowadzone badania czy leki te mają skuteczne działanie jako leczenie uzupełniające, zapobiegające nawrotowi choroby. 

Port naczyniowy

Mówiąc o chemioterapii nie można pominąć tematu portu naczyniowego. Jest to implant, który wszczepia się pod skórę i łączy się go wężykiem podskórnym z naczyniem dochodzącym do serca. A wszystko po to, aby oszczędzić żyły obwodowe, które ulegają uszkodzeniu pod wpływem wlewów chemioterapii. Port zazwyczaj zakładany jest w znieczuleniu miejscowym przed zaplanowaną chemioterapią i zostaje z nami jakiś czas po leczeniu. 

Water Drops
bottom of page